Tynk Mozaikowy
 
Tynk mozaikowy:

WŁAŚCIWOŚCI: KLEIB M9 jest gotową do użycia wyprawą tynkarską na bazie dyspersji akrylowej, całkowicie odporną na UV i warunki pogodowe. Posiada wysokie walory estetyczne oraz wysoką trwałość i odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne, mycie i ścieranie.


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być: nośne, stabilne, równe, suche i wolne od uszkodzeń i nierówności jak i zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność tynku. Podłoża chłonne i osypujące się należy zagruntować preparatem KLEIB G2 jedno lub dwukrotnie do uzyskania właściwej chłonności i nośności. Przed aplikacją KLEIB M9 każde podłoże należy zabezpieczyć przed podciągiem kapilarnym i bezwzględnie zagruntować preparatem z wypełnieniem kwarcowym – KLEIB C3, który wzmacnia podłoże oraz dodatkowo zwiększa przyczepność tynku i wydatnie ułatwia jego nakładanie. W przypadku
ciemnych kompozycji kruszyw tynku mozaikowego zaleca się stosowanie barwionego w masie podkładu KLEIB C3 w kolorze najjaśniejszego kruszywa kwarcowego celem uniknięcia kontrastu podkładu z wyprawą tynkarską.


 

 
PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji. Powinno unikać się gwałtownego mieszania, celem uniknięcia intensywnego spienienia zaprawy. W przypadku zbyt gęstej masy dopuszczalne jest dodanie wody w ilości 100 do 200 g. Barwione kruszywo kwarcowe może być dodawane samodzielnie przez Klienta do opakowania z Premixem w ilości czterech opakowań po 2,925 kg każde. Klient ma do dyspozycji dziesięć kolorów kruszywa z oznakowaniem od 0 do 9, których kompozycje ustala zgodnie ze wzornikiem kolorów KLEIB M9 lub ustala samodzielnie według własnego gustu. Po wsypaniu gotowych czterech porcji kruszywa do opakowania z Premixem,zawartość należy wymieszać mieszadłem budowlanym osadzonym w wiertarce wolnoobrotowej.

SPOSÓB UŻYCIA: Na odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanosić wyprawę tynkarską pacą ze stali nierdzewnej, na grubość ziarna kruszywa. Następnie całą powierzchnię należy wyrównać za pomocą pacy do uzyskania równej powierzchni. Podczas nakładania i wysychania tynku, zabezpieczyć aplikowaną powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Należy unikać zbyt wysokiej wilgotności powietrza. Nie należy nakładać wyprawy KLEIB M9 na wilgotne podłoża, ponieważ może pojawić się problem w postaci wykwitów węglanu wapnia na powierzchni tynku. Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C. Czas wysychania od 12 do 48 godzin, zależnie od temperatury i wilgotności powietrza.


Przykładowe kolory tynków mozaikowych:

 
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=