FUNDAMENTY
 
STRZEMIONACEMENT
MASA DO IZOLACJI FUNDAMENTÓW
IZOLACJA POZIOMA
IZOLACJA PIONOWA
HYDROSTYRPłyty styropianowe HYDROSTYR są produkowane na bazie polistyrenu spienialnego, uszlachetnionego związkami hydrofobowymi, które zwiększają odporność styropianu na chłonięcie wody.

Zastosowanie:
- izolacja zewnętrznych ścian fundamentów i piwnic
- izolacja tarasów i parkingów
- izolacja posadzek na gruncie
 
Właściwości: HYDROSTYR 100
Grubość T2 ± 2 mm
Długość L2 ± 2 mm
Szerokość W2 ± 2 mm
Prostokątność Sb5 ± 5 mm/m
Płaskość P5 ± 5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥ 150 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 ≥ 100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności DS(70-,) 2 ≤ 2%
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu WLT(3) ≤ 3%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λd ≤ 0,038 W/(m×K)
Klasa reakcji na ogień E


Płyty styropianowe HYDROSTYR 100 EXTRA produkowane są metodą spieniania i formowania tzw. wtryskowego kulek polistyrenu ekspandowanego (EPS) zawierającego grafit, wzbogaconego o specjalne środki zmniejszające chłonność wody. Zasadniczym przeznaczeniem płyt styropianowych jest obszar budownictwa lądowego, w zakresie wykonywania izolacji termicznych przegród budowlanych, w szczególności w środowisku wilgotnym lub okresowo nawodnionym.

Zastosowanie:
Izolacja termiczna w budownictwie, a w szczególności:

- izolacja cieplna zewnętrznych ścian fundamentów, piwnic poniżej poziomu terenu normalnie
- izolacja cieplna ścian fundamentowych i cokołów powyżej poziomu terenu
- izolacja cieplna tarasów
- izolacja cieplna posadzek na gruncie normalnie obciążonych
 
Właściwości: HYDROSTYR 100 EXTRA
Grubość T2 ± 2 mm
Długość L2 ± 2 mm
Szerokość W2 ± 2 mm
Prostokątność Sb5 ± 5 mm/m
Płaskość P5 ± 5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥ 150 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 ≥ 100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności DS(70-,) 2 ≤ 2%
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu WLT(3) ≤ 3%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λd ≤ 0,031 W/(m×K)
Klasa reakcji na ogień E
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=